Rugalmas árak?

Igen, sosem éreztem igazságosnak, ha mindenki ugyanannyit fizet, mert túl statikus és nem életszerű, ha az életben jelentős különbségek vannak. Úgy vélem, hogy akinek sok van az fizessen többet, akinek kevés van az fizessen kevesebbet. Ezért mindig is kerestem a lehetőségét, hogy a munkám ára rugalmas legyen, persze észszerű keretek közt.

Bővebben…
Visits: 54626 | Today: 5 | Total: 206185

Pingvin sex

Ha még nem próbáltad, itt az ideje. Az elmúlt több, mint egy évben elmerültem a természetfilmekben, minden nap megnéztem 1-et, az több száz és e komoly kontempláción keresztül mondhatom jobban megértettem a természetet, azt a több millió éves biológiai bölcsességet, amit génjeinkben hordozunk és mindezen keresztül magamat is.

Mi is az amit Életnek hívunk?

Egy flow, egy folyam, ami folyik minden élő lényen keresztül, növényen, állaton, emberen. Változik, túlél, alkalmazkodik és utódot nemz, ezáltal marad folytonos és örök. Az élet értelme vagy célja pragmatikusn az utódnemzés, hiszen, ha ez nem volna, nem volna élet. Az élet élvezete kevésbé jelentős, ez inkább csak az emberek világában figyelhető meg, az állatoknál, növényeknél nem nagyon és az emberi világ az összes élőlény palettáján szűk szegmens. Az élvezet pont ellentettje történik: a küszködés, erőfesztés, nélkülözés és harc – ez az utódnemzéssel járó létélmény.

Bővebben…
Visits: 9847 | Today: 0 | Total: 206185

A varázsló útja – az energia harcosainak – Történetek az Útról 1.

Az útról mindig nehéz nyilatkozni, sokan sokfélét mondanak, de mindig olyan érzésem van, hogy az útról szóló beszámolók vagy bárgyú giccsbe hajlanak (newage ezoterikus megközelítés) vagy félre / nemmegértve vannak (úgy általában) vagy erőszakosan konkrétak akarnak lenni (modern, túl racionális, tudományoskodó és naív megközelítések) vagy nem közérthetőek az átlag törekvő számára (metafizikai, szakmai megközelítések) vagy csak sötétben tapogatóznak, néha azonban találok fontosat és azt megosztom most is. Már az út megnevezése is problémás. Milyen útról is van szó? A szellemi út félreérthető, ha szellemekkel vagy szellemi lényekkel asszociálódik akkor fennáll az ezoterikus ködösítés, de legalábbis a rossz értelemben vett elszálltság veszélye. Ha a szellemi munkával asszociálódik, az meg kiábrándítóan tévút, pl gép előtt ülök, akkor nem fizikai azaz szellemi munkát végzek, pláne, hogy a köznyelv az elme tevékenységét szelleminek minősíti, holott az elme, az intellektus területe maximum a Szellem alsóbb oktávja vagy annak hordozója lehet. A spirituális út hamis áhítatot kölcsönöz neki, másfelől sajnos a spirituális, spiritualitás kifejezés elhasználttá és lejáratottá vált, amin már mindenki mást ért, és a józan ész körein belül, a realitások talaján mozgó ember számára inkább csak szitokszó lett, sajnos pejoratív lett, emiatt is jobb nem használni és erről nem érdemes vitát nyitni. Hát akkor milyen ez az út? Nem tudom. Számomra marad maga az Út. Ami még mindig a legjobban kifejezi az az irodalom és a példázat. Álljon itt néhány remek kísérlet az Út megragadására:

Bővebben…
Visits: 6916 | Today: 0 | Total: 206185

A jóga gyakorlás 1. – Tapas – önszabályozás

Tanfolyamaim résztvevőit szoktam tapaszra hívni. Igyekeztem most összeszedni a Tapas kapcsán ismereteket és gondolatokat, hogy mire is készülünk, mintegy inspiráció gyanánt.

Tapas
A tapas már megjelenik Patanjalinal. Önfegyelem, lemondás. Erőfeszítések árán elért megtisztulás. Egyfajta önszabályozás és megtisztulás, de elsősorban nem fizikai szinten, hanem az érzékek és az elme szintjén, egyfajta égés, tűzben állás, égés vmiért, az égés átalakít, szilárd elhatározás, elköteleződés, ahogyan a cserépedényt is kiégetik úgy válik tartóssá és befogadóvá a folyadék számára.

Bővebben…
Visits: 3934 | Today: 1 | Total: 206185

Gondolatok az ÉNről, a kapcsolódásról, a viszonyról 2. rész

A második rész inkább egy gondolatfüzér, amely az első részben megfogalmazottak kapcsán nyitogat további dimenziókat ezen az úton..

Közel és távol

A közel nem a távoli ellentéte, hanem a feléje tett első, döntő lépés. Az abszolútum csak addig utópia, amíg a tőle elválasztó teret nem alakítjuk át közelségek füzérévé. (…) Az ember saját, tágabb valója, terjeszkedő, a közelségre rávetülő valója az abszolútum egyedüli, igazi partnere.

– Andrei Pleşu: Az angyalok Bővebben…

Visits: 811 | Today: 1 | Total: 206185